skończyłam studia















Parę stron z pracy dyplomowej można zobaczyć tu (klikać w lewym dolnym rogu), a resztę - na wystawie końcoworocznej, Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, 5-19 czerwca. Fragmenty będę też stopniowo umieszczać tutaj.

Komentarze